alanexcel.dk

En oversigt over genvejstaster til Excel:

F1 Excel help

F2 Rediger celle

F3 Indsæt navn

F4 Ændre ref. (med eller uden $)

F5 Gå Til

F7 Stavekontrol

F9 Beregn

F10 Aktiver menulinien

F11 Graf

F12 Gem som

Alt + Enter Ny linie i celle

Alt + F4 Afslut program

Alt + F8 Vælg makro der skal køres

Alt + F11 Visual Basic Editor

Ctrl + A Marker hele arket

Ctrl + B Søg

Ctrl + C Kopier

Ctrl + D Fyld ned

Ctrl + F Fed

Ctrl + G Gå til

Ctrl + H Erstat

Ctrl + I Hyperlink

Ctrl + J Skjul kol.

Ctrl + K Kursiv

Ctrl + N Lav ny mappe

Ctrl + O Fil åben

Ctrl + P Udskriv

Ctrl + R Fyld højre

Ctrl + S Gem fil

Ctrl + U Understreg

Ctrl + V Indsæt

Ctrl + W Luk

Ctrl + X Klip

Ctrl + 9 Skjul række

Ctrl + 0 Skjul kol

Ctrl + ' Gentag celle værdi fra ovenover

Ctrl + : Indsæt tid

Ctrl + ; Indsæt dato

Ctrl + F4 Fil luk

Ctrl + F6 Hop mellem åbne filer

Ctrl + F9 Minimer fil

Ctrl + F10 Maximer fil

Ctrl + Home Gå til celle A1

Ctrl + Mellemrum Markering af en kol  

Ctrl + Page-Up Et ark tilbage

Ctrl + Page-Down Næste ark

Ctrl + Shift + End Marker hjørnet ned og til højre af celler med data

Ctrl + Shift + Home Marker hjørnet op og mod venstre af celler med data

Ctrl + Shift + Mellemrum Marker hele arket

Ctrl + Shift + ! Talformat til 2 decimaler

Ctrl + Shift + # Talformat til dato

Ctrl + Shift + $ Talformat til møntfod

Ctrl + Shift + % Talformat til procent

Ctrl + Tab Skift mellem flere åbne projektmapper (samme som Ctrl+F6, men kan klares med én hånd)

Shift + F2 Tilføj cellekommentar

Shift + F3 Tilføj funktion

Shift + F4 Søg næste

Shift + F5 Søg

Shift + F9 Beregn

Shift + F10 Vis lokal menu

Shift + F11 Tilføj nyt ark

Shift + F12 Gem

Shift + Mellemrum Markering af en række

Der er flere genvejen end ovennævnte, men det er dem jeg oftest selv bruger og derfor kan anbefale til "daglig" brug.

Hvis du har fundet/bruger andre så lad mig det venligst vide og jeg vil opdatere oversigten.