alanexcel.dk

Definition af Shareware-begrebet.

Distributionen som shareware gør det muligt for brugerne at prøve softwaren før de køber den.

Hvis du prøver et shareware program og ønsker at fortsætte med at bruge det efter en rimelighed testperiode, forventes det at du registrerer dig som bruger.

Afhængig af hvilket program/-type og producent anmodes du om at registrere dig eller det kræves ligefrem af dig for at du kan f.eks. få udleveret koder mv. Ved at registrere dig får du normalt som minimum ret til at fortsætte bruges af programmet eller evt. en opdatering af programmet inkl. en trykt manual.

Copyright love omfatter både shareware og almindelige kommercielle programmer og copyright indehaveren beholder alle rettigheder.

Udviklere af sharewareprogrammer er ofte rigtige programmører, ligesom de kommercielle programmører og programmerne har ofte den samme kvalitet (Som du er klar over findes der indenfor begge kategorier gode såvel som dårlige programmer). Programmøren skal i de fleste tilfælde kontaktes og give tilladelse hvis du vil kopiere programmet til andre generelt eller til en speciel gruppe. Der kan f.eks. kræves skriftlig tilladelse til dette fra programmøren selv.

Shareware er en metode til at få udbredt software på ikke én bestemt type software. Der skulle være rig mulighed for at finde den type programmer som passer dig, både i brug og din pengepung. Shareware-metoden er god, idet den jo giver dig mulighed for at prøve før du køber – dvs. hvis du ikke bruger produktet, betaler du heller ikke for det.

Undertegnedes placering af shareware filer her på Internettet til download er således begrænset til download KUN fra dette site (du må således ikke selv lægge filen ud til download, men gerne link’e til den relevante side på mit site), med mindre du indhenter skriftlig tilladelse fra undertegnede til andet.


Jeg, ALAN JENSEN, kan på ingen måde drages til ansvar for brug af sharewarefilerne her på site’t. Hverken på grund af direkte forkert brug eller ulovlig brug af dem, eller ved evt. fejl-beregninger, der f.eks. måtte opstå i regnearkene !
Alle sharewarefilerne er testet så grundigt som muligt for fejl, men brugen af sharewarefilerne er fuldstændig for egen risiko og eget ansvar.

Det er IKKE tilladt at ændre på sharewarefilerne, men blot tilladt at indtaste data i disse - ved brugen af regnearkene.
Har du forslag til forbedringer er du meget velkommen til at kontakte mig, og jeg skal se om jeg kan hjælpe.

Alle sharewarefilerne er Copyright © Alan Jensen, og placering af disse sharewarefiler til download på Internettet eller anden distribution via andre media er IKKE tilladt, med mindre tilladelse er indhentet hos mig først !

Alle informationer og betingelser i dette dokument kan ændres uden videre og uden varsel, hvis forhold af praktiske eller juridiske karakterer gør sig gældende.