alanexcel.dk

Her er en forklaring til hvad hver enkelt fil kan hjælpe med at udføre:

(Kan hentes som excel-fil)


Liste over xlsfiler (filnavn)

Orienteringfarvemarker_celler.xls

Hvis der er en kol med mange data i kan det være svært at læse dem. Dette eksempel farver hver anden celle grå – der kan selvfølgelig vælges en anden farve hvis man vil det - for at lette læsbarheden.AM_eller_PM_dovenskab.xls

Her spares brugeren for at taste ":"-tegnet i tidsangivelser a la 09:00 AM.animeret_graf_demo.xls

Graflinien bevæger sig iht. de angivne grafdata.find_udskriftsomraade.xls

Eksempel hvor man via vba-kode automatisk finder det sammenhængende område der skal udskrives.celle_fed_hvis_negativ.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.celle_fed_hvis_negativ_2.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.celle_fed_hvis_negativ_3.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.celle_fed_hvis_negativ_4.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.en_liste_over_filnavne.xls

Begge filer gør det muligt at finde xls-filer i biblioteker, men hver på sin måde. Den første slår kun op så der kan ses de aktuelle xls-filer i det aktuelle bibliotek, hvorimod den anden går til et bliotek der er angivet i vba-koden "c:/data alan/excel/*.xls" og optæller hvor mange xls-filer der er og derefter lister dem i kol Aen_liste_over_filnavne_2.xls

Begge filer gør det muligt at finde xls-filer i biblioteker, men hver på sin måde. Den første slår kun op så der kan ses de aktuelle xls-filer i det aktuelle bibliotek, hvorimod den anden går til et bliotek der er angivet i vba-koden "c:/data alan/excel/*.xls" og optæller hvor mange xls-filer der er og derefter lister dem i kol Aprojektforloeb.xls

Hvis du har gle opgaver eller projekter med titler, startdato, varighed og slutdato opstilles i dette eksempel en "graf" der viser de forskellige dele på en grafisk måde.drej_en_figur.xls

Livet er jo ikke lutter "arbejde", så her er lidt i "skæg og ballade"-afd. Her er der indsat gle figurer – tegnet i excel – i et ark og en makro får figurerne til at rotere når man klikker på dem.liste_over_installerede_fonte.xls

Smart lille værktøj til excel, der giver en oversigt over alle de på pc’n installerede skrifttyper i et ark.lyd_alarm.xls

Tja, vi har vel alle været udsat for "mærkelige brugere" – om ikke andet os selv i starten – men her kan du give en verbal hjælp eller …….. til brugeren der gør get i dit ark.


excel_spiller_wav.xls

Her kan du få excel til at afspille en musikfil, så længe formatet er *.wav.sidste_cellevaerdi_i_kol.xls

To brugerfunktioner der returnerer værdien af den sidste celle i hhv en række og i en kol. Er glimrende til kontrol i forskellige tilfælde hvor man "kender" resultatet, men gerne vil kontrollere.sidste_cellevaerdi_i_raekke.xls

To brugerfunktioner der returnerer værdien af den sidste celle i hhv en række og i en kol. Er glimrende til kontrol i forskellige tilfælde hvor man "kender" resultatet, men gerne vil kontrollere.referere_direkte_til_et_omraade.xls

3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation.referere_til_et_omraade_vha_Cells.xls

3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation.referere_til_et_omraade_vha_Offset.xls

3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation.slet_tomme_raekker.xls

Dette lille eksempel sletter alle tomme rækker i et regneark. Skønt at bruge hvis man har fået indsat gle rækker ved en fejl midt inde i et stort eller lille område og fortryder det senere.variabel_graf_kol.xls

Hvor tit har du ikke været ude for i en situation at skulle tilføje en kol til en graf. Dette kan være rimeligt besværligt, men dette eksempel gør det meget nemmere.importer_en_txt_fil.xls

2 eksempler på import af en tekstfil. I det første eksempel sker dette uden at brugeren kan bestemme get, i det andet har brugeren kontrol over situationen.importer_en_txt_fil_2.xls

2 eksempler på import af en tekstfil. I det første eksempel sker dette uden at brugeren kan bestemme get, i det andet har brugeren kontrol over situationen.alfabetisk_sortering_af_regneark.xls

Et eksempel der gør livet nemmere, hvis man er interesseret i at få sorteret alle sine regneark i sin fil i alfabetisk rækkeordenudvikling_vist_paa_3_maader.xls

Mange gange må man som bruger tro på at der sker get når en makro er startet.

Her er gle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår get "i maskinen". Der er vist gle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n.tael_aar_mdr_dg.xls

Her etableres en brugerfunktion – og matrixformel bruges også – der automatisk opdeler en forskel mellem to datoer i antal år, mdr og dageproces_indikator.xls

Mange gange må man som bruger tro på at der sker get når en makro er startet.

Her er gle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår get "i maskinen". Der er vist gle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n.udviklingsindikator_2.xls

Mange gange må man som bruger tro på at der sker get når en makro er startet.

Her er gle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår get "i maskinen". Der er vist gle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n.pivot_til_Graf.xls

Blot et hvor resultatet af en pivot-tabel anvendes til at fremstille en graf med.pivot_konsolidering.xls

Jeg har fået det indtryk af at hvis man ikke laver get i pivot-tabeller i excel – ja, så er man rimeligt "YT", så jeg har prøvet og vil formentligt fortsætte med flere eksempler senere.

Dette er et eksempel på 3 forskellige produkter hvorpå gle regnskabstal bliver konsolideret med mulighed for at se hvert enkelt produkt tal stadigvæk.konverter_til_romertal.xls

Lignende effekt som ved konvertering til checktal, men her blot fra almindelige tal til romertal som "XXVI".alm_tal_til_checktal.xls

Der er via VBA-kode lavet en funktion "=checktal(xxx)" Denne funktion resulterer i at den i funktionen værende værdi konverteres til tallet i bogstaver, som det anvendes f.eks. på checks.find_link.xls

Det kan jo være svært at styre sig selv gle gange når man er godt i gang med et "lille" regneark. Så af og til er det nødvendigt lige at undersøge hvilke andre filer/ark der refereres til i den aktuelle fil. Dette eksempel viser dette og giver dig mulighed for at slette kæden eller lade være.farve_overgange.xls

Tja, hvordan skal man "retfærdigøre" dette, men lad os sige du har et billede i din excel fil i kol A og du gerne vil se hvilke farver dette billede indeholder – ja så kører du blot denne makro der så vil vise dig de anvendte farver i en celle for sig.brugerindtast_og_slet_data.xls

Brugeren kan indtaste/ændre/slette data i en database "Databasen" der ligger i et excel ark ved at klikke på en knap i "Demo"-arket i filen. Indtastningen sker via en brugerformular hvor der i eksemplet kan indtastes/ændres/slettes i 4 forskellige felterbruger_input_kontrol.xls

I dette eksempel anvendes alene excel’s egen form form datavalidering til at kontrollere inputtet.bruger_inddata-kontrol_3_eks.xls

Via en knap i arket "Ark1" aktiveres tre eksempler på styring af brugerinput; nemlig antal karakterer der kan tastes i et felt, at et tal der indtastes min. er af en given værdi og endelig at det format der indtastes kan læses af excel som en datobetinget_format.xls

Eksempel på excel’s egen datavalidering. En dato skrives med rødt eller sort afhængig af den relation til dags dato.aendre_datoformat.xls

Det første eksempel gør det muligt at ændre datoformatet fra ÅÅ-MM-DD til DD-MM-ÅÅÅÅ. Andet eksempel gør det samme, men der er indbygget en mulighed for brugeren at ændre yderligere i slutformatet.aendre_datoformat_variabelt.xls

Det første eksempel gør det muligt at ændre datoformatet fra ÅÅ-MM-DD til DD-MM-ÅÅÅÅ. Andet eksempel gør det samme, men der er indbygget en mulighed for brugeren at ændre yderligere i slutformatet.excelark_til_txt_fil.xls

Dette eksempel består af et ark med data i 10 kol og 10 rækker. Disse udlæses til en TXT-format til evt. videre forarbejdsning derflyt_fortegnsplacering_til_excel.xls

gle gange når tal eksporteres fra regnskabssystemer står negative tal således, 1.000,00- Excel kan ikke summere disse, så dette program flytter minusset til -1.000,00.gem_uden_alerts.xls

I det første eksempel gemmes filen uden advisering til brugeren. I eksempel 2 gemmes filen under et foreslået navn med bl.a. datoen indarbejdet.gem_fil_med_foreslaaet_navn.xls

I det første eksempel gemmes filen uden advisering til brugeren. I eksempel 2 gemmes filen under et foreslået navn med bl.a. datoen indarbejdet.ikonlinie.xls

Da jeg med - desværre - jævne mellemrum må re-etablere min pc har jeg fundet det smartest at lave dette lille program der får "mine" tilføjelser til ikonlinien nemt og hurtigt på plads hver gang.slet_dubletter.xls

Meget anvendt lille program der sletter rækker hvori der står samme tal f.eks hvis der i kol A står en række tal med tallet 10 gentaget flere gange kan man ved at sortere kol først og derefter køre makroen få slettet alle undtagen een gang tallet 10formel_vises_i_nabocelle.xls

Via en brugerfunktion er det muligt at få vist en formel i f.eks. celle A10 i celle B10 ved at angive funktionen i denne sidste celle (B10).dato_og_loebende_tid_i_regneark.xls

Viser den aktuelle dato og løbende tid i regnearketeks_funktionen_stoerste.xls

Eksempel, som skrevet, på at finde et givet antal af de største tal i en kol.tael_hvis_eksempel.xls

Eksempel, som skrevet, på at summere en række tal iht gle kriterier.kilometer_penge_udb.xls

Hjælp for dig hvis du løbende udbetaler kilometerpenge til de samme personer for mere eller mindre de samme afstandekopier_filtrerede_data.xls

Kopierer filtrerede data enten til et nyt ark eller til en ny fil.listeeks_mellem_to_filer_HER_FIL_1.xls

Viser listeboks anvendt mellem 2 filer, hvor fil 1 har stamoplysningerne og fil to listeboksen.listeeks_mellem_to_filer_HER_FIL_2.xls

Viser listeboks anvendt mellem 2 filer, hvor fil 1 har stamoplysningerne og fil to listeboksen.lottotal.xls

Prøv lykken, denne fil genererer automatisk lottotal - ingen gevinstgaranti selvfølgelig.tal_til_dato_konvertering.xls

Her spares brugeren for at taste "  -  -  " bindestregerne i datoer.autofilterresultat_print.xls

Udskriver automatisk alle de unike sæt af data i et autofilter-sorteret område.farv_iht_kundenr.xls

Hvis du har kundenr f.eks. i kol A vil du her få farvemarkeret alle rækker med samme kundenr med samme farve.sum_iht_tallets_farve.xls

Meget enkelt, alle røde og sorte og blå tal summeres hver for sig.aut_maaneds_kalender.xls

Hvis du indtaster startdatoen i en måned laves automatisk en dagsoversigt for måneden.alle_formler_og_links_til_vaerdier.xls

Konverterer alle formler og links til værdierarknavne_iht_liste.xls

Her er det muligt at få navngivet arkene i filen iht en liste der er anført i kol A i et arkbrugernavn_i_det_aktive_vindue.xls

Brugerens navn skrives ind i det aktive vindue, øverst oppe til venstreeksisterer_det_anvendte_bibliotek.xls

Kontrollerer om det i koden anførte bibliotek eksisterer.er_cellen_markeret.xls

Kontrollerer om en given celle er markeretfind_bestemt_ark.xls

Kontrollerer om det i koden anførte ark eksisterer.find_en_bestemt_cellevaerdi.xls

Gennemgår filen og finder en bestemt celleværdifind_hoejeste_dato.xls

Sorterer og finder den højeste dato i en kolfind_raekke_hhv_kol_paa_den_aktuelle_celle.xls

Finder adressen på den celle der er aktivflyt_fil_mellem_biblioteker.xls

Brugeren kan flytte en fil mellem forskellige biblioteker nævnt i kodenformater_til_tekst.xls

Ændrer formatet på tal til teksthveranden_raekke_med_fed.xls

Hver anden række markeres med fed for at lette læsbarhedenslet_celle_med_bestemt_vaerdi.xls

Sletter alle celler med en bestemt værdislet_gentagelser_af_vaerdier.xls

Sletter alle celler med den samme værdisorter_efter_hypighed_af_data.xls

Sorterer en kol iht antal af gange den givne værdi optræderarknavne_med_loebende_numre.xls

Navngiver nye ark med fortløbende nrautofiltrer_og_print_hvert_resultat.xls

Laver et autofilter og printer resultaterne et efter etbyt_vaerdi_mellem_to_celler.xls

Bytter værdierne mellem to cellereksisterer_biblioteket.xls

Kontrollerer om et givet bibliotek eksistererfind_kol_navne.xls

Meddeler brugeren hvilken kol der er aktivfind_makroens_tidsforbrug.xls

Finder tiden makroen er om et gennemløbfind_og_omdoeb_omraader.xls

Finder og omdøber områder i arkforbind_cellerne_a1_og_a2.xls

Kombinerer værdier i cellerneforbind_og_slet_data.xls

Finder og sletter datagenerer_vilkaarlige_tal_uden_gentagelser.xls

Generer vilkårlige numre uden gentagelsergennemgaa_hvert_ark_i_fil.xls

Laver alle kombinationer ud fra en liste i en koholdopstilling.xls

Laver alle kombinationer ud fra en liste i en kolhusk_tidligere_aktive_celle.xls

Husker den celle du flytter fraindlaes_autokorrekturlisten.xls

Indlæser autokorrekturlisten til et arkindlaes_filer_fra_harddisk.xls

Indlæser alle filer i et givet bibliotek til et arkindskriv_i_alle_ark_paa_een_gang.xls

Indskriv en given tekst i alle ark på een gangkontrol_af_ark_i_filen.xls

Kontrollerer om de i listen i et ark angivne ark er i filenkontrol_af_arktype.xls

Kontroller om det er et alm ark eller et diagramarkkopier_ark_X_antal_gange.xls

Kopierer det aktuelle ark x-antal gangekopier_synlige_celler_kun.xls

Kopierer kun de synlige celler til et andet arkkopiere_dobbeltforekomster_til_nyt_ark.xls

Kopierer gentagne data til et nyt arkkriterie_kopiering_mellem_2_ark.xls

Kopierer fra et ark til et andet iht kriteriermeddel_bruger_om_aktive_ark.xls

Fortæller brugeren hvilke ark der er aktivesammenfoej_data_med_vba_kode.xls

Samler data i kol A og B og sletter de opr datatekstrotation.xls

Bytter om på tekstrækkefølgentest_om_fil_eksisterer_aktuelt_bibli.xls

Kontrollerer om filen eksisterer i det nuværende bibliotekautofilter_og_kopier_til_relevante_ark.xls

Autofiltrer og udkopierer til ark og navngiver dissebrugerdef_soeg_og_find_markering.xls

Søg efter det brugeren opgiver og marker detfind_bestemt_fil_i_bestemt_bibliotek.xls

Søger efter en bestemt fil et bestemt stedfind_referende_adresse.xls

Søg efter numrene i ark1 og angiv ref.adr. på celle i ark2fjern_formler_med_fejlmeddelelser.xls

Fjern formler med fejlværdierfjern_gengangere_i_raekker_nedenunder.xls

Sletter gentagne data i celler nedenunderflere_linier_tekst_i_een_celle.xls

Indsæt tekst der består af flere linier i een cellefra_ark_til_ark_via_makro.xls

Bladre fra ark til ark i en fil via makrogem_aktuelt_ark_under_dags_dato.xls

Gemmer det aktuelle ark fra filen under ddgem_ark_i_ny_brugerbestemt_bibliotek_mv.xls

Gemmer det enkelte ark som en fil der hvor bruger vil have detindsaet_autofilter_i_flere_ark.xls

Indsætter autofilter i flere ark på een gangindskriv_data_i_valgte_raekker_via_inputbox.xls

Indsætter data i bestemte rækkersammenlign_kol_a_og_b_dob_til_c.xls

Sammenligner kol A og B, dobbelte data ovf til kol C

#I/T


klar_til_brugerens_sortering.xls

Gør brugeren klar over der skal sortereskopier_fil_fra_et_dir_til_et_andet.xls

Kopierer mellem biblioteker og kontrollerer om filen er der alleredekopier_givet_omraade_til_ny_fil.xls

Kopier valgt område til ny filkopier_mellem_ark_bestemt_antal_data.xls

Kopier bestemt antal data mellem arkkopier_mellem_ark.xls

Kopierer bestemte data til en ny fil som sidste arkmaalfil.xls

Kopierer bestemte data til en ny fil som sidste arkkopier_vaerdi_af_a1_ud_i_celler.xls

Kopierer A1 værdi ud i flere cellerkopiering_incl_raekke_kol_formater.xls

Kopierer data incl format på række og kollav_vilkaarlige_saetninger.xls

Laver små vilkårlige sætningerlist_farver_og_indeksnr_derpaa.xls

Oversigt over excel's farver og kodenrluk_alle_filer_og_evt_excel.xls

Lukker alle filer og evt Excelluk_fil_med_og_uden_gem_foerst.xls

Luk fil med eller uden GEMluk_og_slet_fil.xls

Lukker filen og sletter den derefter fra harddiskenmanipuler_fildato.xls

Ændrer fildatoen iht brugerens valgmarker_celle_med_stoerste_vaerdi.xls

Markerer cellen med den største værdi, se fil nr 131marker_celler_til_hoejre.xls

Markerer celler til højre for den aktive cellemarker_maksimal_vaerdi_i_raekke.xls

Markerer cellen med den maksimale, se 129marker_raekker_iht_bruger.xls

Markerer et givet antal rækker iht brugerens indtastningomraadenavne_til_kommentarfelt.xls

Flytter områdenavnene til kommentarfeltopdel_tekst_i_karakterer.xls

Opdeler en given tekst i hver sin karakter/bogstav i hver sin nye celleskjul_roedt_markerede_celler.xls

Skjuler cellerne markeret med rødt i en kolsummer_iht_brugeroenske_iht_inputboks.xls

Summerer rækker angivet af brugerentilfaeldig_fordeling_af_0_og_1.xls

Tilfældighedsfordeling af taludsorter_hoejeste_vaerdi_af_et_omraade.xls

Udsorterer den højeste værdi i et område til kol Aaktiver_anden_aaben_fil.xls

Skjul aktuel fil og aktiver en anden åben fil

 

autofilter_og_ovf_til_ark_iht_kriterier_i_koden.xls

Autofiltrer iht kriterier i kode og placer i relevante ark

 

beskyt_og_ubeskyt_ark_med_password.xls

Arkbeskyttelse til og fra med password

 

cellevaerdi_som_kriterie_i_autofilter.xls

Brug en celles værdi som kriterie i autofilter

 

farv_dubletter_og_kopier_dem_til_andet_ark.xls

Marker dobbelte værdier med farve og kopier dem til ark2

 

fejlvaerdier_aendres_til_0.xls

Ændrer celler med fejlmeddelelser til 0

 

filtrerede_data_kopieres_nyt_ark_med_navn.xls

Filtrerede data kopieres til nyt ark der benævnes med kriteriet

 

find_celle_iht_koltitel.xls

Søg efter kol.titel nævnt i kode og placer cursor der

 

find_og_slet_dubletter_i_kol_a.xls

Finder gentagne data i kol A og sletter over 4 kol.

 

flyt_data_mellem_ark_og_tom_linie.xls

Kopier data fra ark1 til ark2 og indsætter en blanklinie

 

gaa_til_forrige_ark_via_makro.xls

Går til forrige blad iht koden

 

indsaet_raekke_under_aktiv_celle.xls

Indsætter en ny række UNDER den aktive celle

 

kilde_aj1.xls

Kopierer et område fra den aktive fil til en ny fil med en blank linie

 

maal_aj1.xls

Kopierer et område fra den aktive fil til en ny fil med en blank linie

 

kombiner_2_ark_til_et_tredie_uden_gentagelser.xls

Kombinerer ark1 og ark2 data til ark3 uden gentagelser

 

kopier_direkte_udvalgte_omraader_til_ark2.xls

Overfør udvalgte cellers værdier

 

kopier_formel_i_kol_B_iht_antal_raekker_i_kol A.xls

Kopierer en formel i kol B iht til antallet af rækker i kol A

 

kopier_og_slet_specielle_ord.xls

Sletter/kopiere data med bogstavet "a" i

 

kopiere_fra_omraade_til_omraade_iht_koden.xls

Kopierer eet område til et andet område nævnt direkte i koden

 

kopiering_af_hveranden_raekke_iht_brugerstartdef.xls

Kopiering af hveranden række, med startrække valgt af brugeren

 

kopiering_iht_tal_og_tekst.xls

Kopierer iht 2 kriterier, tal og tekst

 

list_underbiblioteker.xls

Indtast et bibliotek og få list'd underbiblioteker

 

maanedsark_med_inputbegraensning.xls

Indsætter 12 månedsark og begrænser indtastning i disse

 

ovf_hhv_kopier_kun_talformat.xls

Kopierer KUN tal ud af celler UDEN deres farveformat f.eks

 

ovf_kun_ved_numeriske_vaerdi_i_kol_A.xls

Kopierer hvis kol A har en numerisk værdi

 

ovf_til_tom_celle_i_andet_ark.xls

Aut ovf af indtastede data til andet ark

 

raekkehoejde_i_cm.xls

Gør det muligt at angive rækkehøjde i cm

 

soeg_efter_vaerdi_og_anfoer_fundet_med_ref_i_nyt_ark.xls

Søg efter en given celleværdi og anfør den i ark2 med reference

 

tal_iht_forbogstaver.xls

Givet forbogstav = givet tal

 

tilfoej_til_autokorrekturliste.xls

Gør det muligt at tilføje poster til autokorrekturlisten i Excel

 

aflaes_skaermoploesning.xls

Aflæsning af den aktuelle skærmopløsning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel aflæse den aktuelleskærmopløsningalle_dubletter_i_ark1_kopieres_til_ark2.xls

Anfør dubletter i det aktuelle ark i andet ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anføre de dubletter derer i ark1 i ark2altid_bestemt_dir_ved_save_as.xls

Gem altid i det i koden anførte bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at der altid gemmesi det i koden anførte bibliotek. Her C:\alanark_pr_mdr.xls

Indsæt et ark pr mdr - slet øvrige ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte eet ark pr mdrjan-dec og slette øvrige ark (inkl. Arket her og "AJ") så gem filen på dinharddisk før du kører makroen.begraens_antal_tegn_pr_celle.xls

Begræns antal karakterer i celle til 20 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel begrænse input't i encelle til 20 karaktererbesked_hvis_cellevaerdi_overskrides.xls

Giv bruger besked hvis en celles værdi overskrider et max. - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give brugeren beskedhvis celleværdien i formlen i celle A1 overskrider værdien 10betinget_farve_af_celle_iht_vaerdi.xls

Farvekontrolmarkering af celle (i ca 3 sekunder) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at celle B1 vil blivemarkeret med gult et øjeblik afhængig af om værdien i celle A1 er ligcelle B1 eller ejblinkende_celle.xls

Blinkende celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at en celle blinkerdvs skifter mellem to baggrundsfarvercelle_a1_skal_udfyldes_foerst.xls

Ingen indtastning sker FØR celle A1 er udfyldt - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gør at der ikke kan ind-tastes data i arket FØR celle A1 er udfyldt med datacelle_eller_omraade_udelades_ved_udskrivning.xls

Udelad et område ifm udskrivning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt for bruge-ren at udelade et område i forbindelse med udskrivningendage_iht_aar_og_mdr_uden_vba.xls

Præcise datoer iht måneden/året - UDEN VBA-KODEdeaktiver_hhv_aktiver_gem_som_i_menuen.xls

Deaktiver hhv Aktiver "Filer" og "Gem som…" i menuen - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel deaktivere menupunktetFiler, Gem som.Menupunktet kan også genaktives via kodeneksport_i_csv_format_med_med_komma_i_stedet.xls

Eksport i csv-format men med komma frem for semikolon - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel eksportere excelarketsom csv-format, men i stedet for semikolon som mellemrumstegn an-vendes kommafarve_iht_inddata.xls

Farve af indtastning i kol B iht Data i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give indtastningerne i kolB farve iht data i kol Afil_hhv_ark_navn_til_celle.xls

Fil- og/eller arknavn i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at ind-sætte arknavnet i en celle via en brugerdefineret funktion eller ind-sætte fil- og arknavn i samme cellefil_spaerring_via_dato.xls

Spærring af fil iht dato - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at filen ikke kanåbnes efter en bestemt dato (03.07.2001)filnavn_og_placering_i_sidefod.xls

Filnavn og -placering altid udskrevet i sidefoden - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt altid aut.at få filnavnet og placeringen udskrevet i sidefoden ved udskrifterfordel_data_ud_i_ark_iht_dato.xls

Ovf af data fra Ark1 til relevant ark iht data - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udsplitte data fra ark1til det relevante ark i filenforfatternavn_i_fil_via_brugerdef_funktion.xls

Indsætte forfatternavn i filen via brugerdef. Funktion - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte forfatterensnavn i en celle i filen via en brugerdefineret funktionforhindre_indtastning_i_givet_omraade.xls

Spærring for indtastning i et givet område i et ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel umuliggøre indtastningi området A1:K10 i ark1gem_fil_i_to_biblioteker_iht_kode_og_bruger.xls

Gemmer filen i det oprindelige bibliotek og et andet iht bruger - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen i detaktuelle bibliotek og tillade brugeren at udvælge et andet hvor filegså gemmesgem_fil_med_sikkerhedskopi_i_specielt_directory.xls

Gem filen og lav en backupkopi i specielt bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen der hvor du vil have det og samtidig gemme en sikkerhedskopi i et specielt biblio-tek der er nævnt i koden. Her c:\alan\backupkopi\gem_med_vaerdier.xls

Gemmer den aktuelle fil under andet navn og med værdier - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme den aktuelle fil under et andet navn og alle formler mv konverteres til værdiergem_sikkerhedskopi_version_af_fil.xls

Gemme en sikkerhedskopi af den aktuelle fil eller alle åbne - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme en kopi af entenden aktuelle fil eller alle åbne filer i det bibliotek der er nævnt i kodenhak_i_celle.xls

Sæt et hak (checkmærke) i celle iht "afkrydsningsfelt" - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave et checkhak i cellehvis_fed_laegges_tallene_sammen.xls

Lægger alle tal sammen der er formateret med FED skrift - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der lægger alle tal der er formateret med FED - i eet givet om-råde - sammenindsaet_formel_der_ganger_kol_A_og_B_i_kol_C.xls

Indsæt formel i kol C der ganger kol A med kol B - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte en formel i kolC der ganger værdien i kol A med værdien i kol Binteger_talvaerdi_kontrol.xls

Kontrol om et tal er en "Integer"-værdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel via en brugerdefineretfunktion kontrollere om et tal er en "Integer"-værdij_for_JA_n_for_NEJ.xls

Ved tastning af hhv j skrive JA og n skrives NEJ i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at der ved indtast-ning af "j" hhv "n" skrives JA hhv NEJ i cellen. Effekten er begrænset til kol Akonverter_et_omaades_tal_til_tilfaeldige_tal.xls

Generering af tilfælde tal i et område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gange de tal der står i det markerede område med et tilfældigt tal mellem 1 og 2 og anføreresultatet i celle i stedet for det tal der oprindeligt stod derkopier_fra_ark1_til_ark2_uden_dubletter.xls

Kopier data fra ark1 kol A til ark2 uden at medtage dubletter - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel kopiere data fra ark1,kol A til ark2 uden at medtage dubletter fra ark1kopier_til_nyt_ark_og_list_med_reference_til_celler.xls

List dubletter med reference til hvor de er i arket - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en liste over dublet-ter i et nyt ark med reference til de celler dubletterne står ikopiering_ala_transponering_af_data.xls

Transponer data fra ark1 til ark2 med en tom linie imellem - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel kopiere data fra ark1 derstår i området A1:D7 til ark2 hvor de anføres i én kol (kol. A) med entom linie mellem hvert datasætkun_arknavnet_til_celle_i_arket.xls

Arknavnet skal fremgå af en celle i arket - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der gør det muligt at KUN få arknavnet til at stå i en cellelav_aut_emailadr_UDEN_VBA_KODE.xls

Autogenerering af e-mailadresser - UDEN VBA KODElav_en_farvepalette_og_vaelg_fra_denne.xls

Kald farvepaletten - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en farvepalette og muliggøre valg fra dennelist_skrifttyper_i_excel.xls

Lav en liste over skrifttyper tilgængelige i Excel - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en liste over de skrifttyper der er tilgængelige i Excel. Listen laves i ark1, kol Aloebende_sortering_ved_indtastning.xls

Auto sortering ved input - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk sortere data i ark1 ved hver indtastning. Der sorteres iht kol A.luk_sluk_computeren.xls

Makro der når den køres lukker computeren - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lukke computerenluk_windows_ned.xls

Luk Windows fra Excel via makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lukke Windows nedmarker_paa_print_hvis_cellete_og_export_til_ark2.xls

Kontrol om der er celleter og evt export af disse til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere på udskriften om der er celleter i gle af de celler der er i det valgte område. Køres den anden makro exporteres celleterne - med referenceadr. - til ark2nem_tidsindtastning_2.xls

Konvertering af tal-data til tidsformatet m:ss,00 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel ændre et indtastet talformat til ovennævnte tidsformatsend_mail_paa_del_af_ark.xls

Send del af ark pr e-mail - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sende en del af et ark som e-mailskjul_kol_uden_data_i.xls

Fjern kolonner uden data i (tomme kolonner) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel fjerne tomme kolonner så kun de kol med data i kan sesslet_alle_tal_og_formler_i_arket.xls

Slet alle tal og formler men ikke tekst - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel slette alle tal og formler men ikke teksten i arket. Marker det område du vil slette før du starter makroenslet_ark_i_filen_iht_liste_i_ark1.xls

Sletning af givne ark i en fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel slette arkene med de navne der er nævnt i ark1 kol A. Husk dog at markere området med navnene på de ark der skal fjernes inden du starter makroensorter_raekker_iht_celles_vaerdi.xls

Sortering iht. en celles indhold - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sortere data i den kolonne hvis titel står i celle J2, samt anføre kriteriet i statusbaren til brugerens orienteringudlaes_til_txt_fil_med_brugernavn.xls

Udlæs data til tekstfil med brugernavnet inkluderet - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udlæse data i kol Atil en TXT-fil inkluderet brugerens navnudskriv_arket_for_den_aktuelle_maaned.xls

Udskriver automatisk arket for den aktuelle måned - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel altid udskrive arket forden aktuelle månedudskriv_ikke_tomme_raekker.xls

Markering af hver anden række - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre hver anden række i kolonne A grå.udskriv_kun_specielle_raekker.xls

Udskriv kun rækker med et 5-tal i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at kun rækker hvor der er et 5-tal i kol A vil blive udskrevetudskriv_omraade_iht_celle_A1.xls

Udskriv område iht værdi af celle A1 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udskrive det område der er angivet i celle A1aendre_kaeder_i_fil.xls

Ændre kæder mellem filer - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at ændre en kæde til en anden fil.kildemappe_1.xls

Se fil 223kildemappe_2.xls

Se fil 223betinget_konvertering_til_html.xls

Konvertering til html iht celleværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel konvertere rækker med "alan" i til en html-filvaluta.xls

Se fil 229valutakurser_2001.xls

Oversigt over valutakurser fra Nationalbanken - Kurserne hentes via link't i Ark1 og filen gemmes i et bibliotek på din harddisk. Biblioteket skal være det samme som det hvor denne fil er i. Ret derefter kæderne i denne fil til den fil du har hentet i Nationalbanken via ovennævnte link og du kan nu indtaste en dato i denne fil og automatisk hente kurserne fra den anden.adder_iht_baggrundsfarve_i_celler.xls

Summering iht baggrundsfarve i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der lægger tal sammen der har den samme baggrundsfarve som den celle hvori funktionen indtastesadvarsel_vaerdi_allerede_tilstede_i_ark.xls

Kontrol om nyt tal allerede er i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel løbende kontrollere om et indtastet tal allerede eksisterer i kol A i ark1. Hvis det allerede eksisterer kan brugeren vælge at slette det nye eller alligevel tilføje det.aendre_cursorform_til_vent.xls

Ændring af cursor-udseende i givet ark-område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave cursoren om fra den rmale pil til et æggeur (vent) i det farvede område i ark1 hvis en celle i dette område aktiveresantal_gange_samme_data_i_omraade.xls

Tæl dubletter af ord stavet ens - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der kan optælle antallet af gange i et område hvor samme ord forekommer stavet/skrevet ensantal_onsdage_i_en_given_maaned.xls

Tæl hvormange af en given ugedag der er i en given måned - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der optæller hvor mange styk af en given ugedag der er i en ,given månedautomatisk_cellevalg_een_plus_fem.xls

Automatisk cellemarkering - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt ved valg af én celle automatisk også at vælge de 5 celler der ligger til højre for den oprindeligt valgte celle i ark1automatisk_dato_sortering_ved_indtastning.xls

Datosortering ifm indtastningen i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk sortere de indtastede datoer i forbindelse med de bliver indtastetbaggrundsfarve_iht_cellevaerdi.xls

Cellebaggrundsfarve iht cellens værdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give hver celle en baggrundsfarve alt efter om cellens værdi er over eller under 100 i det markerede område i ark1 (gul baggrund hvis celleværdi over 100)baggrundsfarve_iht_ugedag.xls

Farvemarkering af datoer iht hvilken ugedag de er - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel farve indtastede datoer iht hvilken ugedag de repræsentererbeskyt_ark.xls

Udelad funktioner fra at blive foretaget i ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gør at følgende indtastninger ikke kan foretages i ark1  {F5} flyt til  '+{right} Shift højre  '+{down} Shift ned  {pgup} page op  '+{pgup} Shift page-up  '^a Ctrl a markering Koden kan dog ophæves ved at køre den dertil oprettede vba-kodebetinget_kopiering_af_kol.xls

Flyt X-markerede rækker til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel flytte rækker i ark1 der markeres med et X (i kol E) til ark2dobbeltklik_aabner_bibliotek.xls

Åben Windows Stifinder fra Excel - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at Windows Stifinder åbnes hvis der dobbeltklikkes i ark1ej_rediger_celle_vha_dobbeltklik.xls

Forhindre redigering via dobbelklik i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det umuligt for brugeren at editere en celle ved hjælp af dobbeltklikfilnavn_i_dir_til_html_fil.xls

Lav en html-fil med link til filnavne fra et bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en html fil ud af filnavne i et bibliotek. Der etableres samtidigt et link til den enkelte fil, så den kan åbnes ved at klikke på link't.indsaet_subtotaler_ved_dobbeltklik.xls

Indsæt subtotal i den celle der dobbeltklikkes - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte en subtotal i den celle der dobbeltklikkes. Dobbeltklik igen og subtotalen fjernesinput_tal_ganges_automatisk_med_given_faktor.xls

Indtastet tal ganges automatisk med 5 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk gange det indtastede tal med 5 før det indsættes i cellenmakroimport_af_txt fil_med_semikolon.xls

Makrotekstimport af csv fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sikre at makroen impor-terer tekstfilen selvom der er anvendt semikolon som skille tegnnem_dato_indtastning.xls

Nem datoindtastning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det nemt at indtaste datoer. Prøv at taste 1-4 i ark1 i kolA og se hvad der skersammenligning_2_omraader_i_ark.xls

Sammenligning af 2 områder i samme ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der kontrollere om 2 områder er ens. Hvis de er ens = SANDeller hvis de er uens FALSKsoeg_og_kopier_iht_datoer.xls

Brugeropgivet dato-interval til kopiering - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anmode brugeren om et datointerval og derefter kopiere disse rækker fra ark1 til ark2spoerg_bruger_om_arkbeskyttelse_med_password.xls

Bruger kan beskytte ark iht makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel spørge brugeren om denne ønsker at beskytte arket med eller uden passwordudskriv_modularket.xls

Udskriver modularket - vba-makro teksten - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at få udskrevet modularket pænt og ordentligtudskriv_navngivet_omraade_via_vba_kode.xls

Udskrivning via vba af navngivet område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udskrive det navngivne område fra ark1 via vba-kodeudskrivningsomraade_til_foerste_nulvaerdi_i_kol_a.xls

Aut. Udskrivningsområde - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk udskrive et område der ligger før første nul-værdi i kol Avend_minus_fortegn.xls

Flyt minus i importerede data (bag til for) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel flytte alle minustegn der i arket står bag ved tallene til foran så der kan beregnes på dem i Excel. Er rettet i ark1, prøv at ret ark2ark_med_arbejdsuge_man_til_fre.xls

Anfør arbejdsdage i ark - uden week-end'r - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anføre mandage til fre-dage i arket (arbejdsuge), altså ikke lørdage og søndageberegn_hver_3_min.xls

Genberegn automatisk hver 3. minut - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at gen-beregne hver 3. minutbillede_iht_cellevaerdi.xls

Tilføj billede iht celleværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at indføjeet billede (i kol.B) afhængig af celleværdi (i kol.A)bruger_input_udskrivningsomraade.xls

Brugeropgivet udskrivningsområde - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel spørge brugeren om hvil-ket område der skal udskrives via en inputboks. Begrænset til og medkol. I men IKKE rækkebegrænsetfremhaev_raekke_hvori_cursor_er.xls

Markering af den række hvori cursoren befinder sig - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere hele den rækkehvori cursoren befinder siggem_fil_iht_celleindhold.xls

Gemmer filen under navnet i celle A1 i ark1 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen under detnavn der står i celle A1 i ark1indeks_10_&_12_&_31_og_ryg_sedler.xls

Udskrift af skilleark, rygfaner mv til A4-ringbind - Ingen vba-kodeindtast_loebende_og_gem_tidligere_data.xls

Indtast løbende data til celle A1 men husk tidligere data - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel holde styr på hvilke datader tidligere har stået i celle A1reset_menuer.xls

Reset af menu'r efter for mange ændringer - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel resette menu'erne tildefaultværdiernemarker_celler_med_roed_skriftfarve.xls

Markering af celler med rød skriftfarve - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere alle celler der har RØD skriftfarvemaksimalvaerdi._kolB_vises_loebende_i_kol_A.xls

Vis den strøste værdi i kol B løbende i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel vise den højeste værdi fra kol B løbende i kol A under indtastningmakrostart_ved_hjaelp_af_tal-ENTER_tasten.xls

Start makro ved hjælp af ENTER tasten ved tal-tastaturet

 

makrostart_afhaenger_af_formelvaerdi.xls

Start makro i forhold til en formelværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøredet muligt at starte en makro afhængig af en formelværdi. Hvis B1 er større end 10 startes makroenkopier_kol_ved_dobbeltklik_til_andet_ark.xls

Ved dobbeltklik overføres data fra ark1 til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt ved at dobbeltklikke en celle i ark1, kolA at få overført dataene i den række til ark2list_excel_filer_i_dir.xls

Oversigt over *.xls-filer i det aktuelle bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indlæse en liste med filnavne på excel-filerne i det aktuelle bibliotekfind_rangorden_af_tal.xls

Find rangorden af eet tal kontra en talrække - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel finde rangordensnr. af et tal i celle B1 i forhold til en kol tal i kolAsend_ark_hver_10_min_med_outlook.xls

E-mail ark1 hver 10. minut til en modtager via Outlook - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at maile ark1 til en bestemt modtager, her alanj@post2.tele.dknem_datoindtastning_3.xls

Nem datoindtastning 3 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at brugeren kun behøver at taste de første 2 tal i datoen, hvorefter måneds- og års-tallet tilføjes automatiskeksporter_graf_som_GIF.xls

En graf i et ark laves om til en GIF-fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave grafen i arket Diagram1 om til en GIF-billede og importere dette i filen i stedet for det oprindelige Diagram1-ark


kun_grålige_farver_til_rådighed_i_farvepaletten.xls

Kun grå farvetoner til rådighed i farvepaletten

 

cellefarve_ved_cursor_bevægelser.xls

Farvemarkering (gul) af den aktive celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at den aktive celle markeres med GUL farvefastlaeg_arknavne_af_hensyn_til_vba_kode.xls

Arkkopiering med direkte navngivning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at kopierede ark er nemmere at henvise til i vba kodeaaben_fil_ved_reference_til_lukket_fil.xls

Åben lukket mappe via makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel åbne en lukket mappe via en makroalan.xls

Demokoerte_KM.xls

Beregning af kørte km på tid mv. - Ingen vba-kodestart_altid_i_foerste_ark.xls

Start altid mappen med det første ark som aktuelt ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at det første ark i filen altid er det ark der er klar til indtastning ved åbning af filenstore_hhv_smaa_bogstaver.xls

Ændre bogstavstørrelse mellem store hhv små - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel ændre fra små bogstaver til store og omvendtautofilter_resultat_i_ark.xls

Statuslinietekst ind i arket ifm autofilter

 

beregning_af_arbejdstid_plus_minus.xls

Beregning af plus eller minus i arbejdstid

 

demo_betinget_formattering.xls

DEMO betinget formattering

 

du_pont_pyramiden.xls

Du Pont skema

 

fasthold_indtastningstidspunktet.xls

Anfører tidspunktet for indtastningen af data

 

fra_formel_til_vaerdi.xls

Konverter fra formel til værdi

 

kontrol_af_cpr_nr.xls

Kontrol af cpr.nr - kontrolciffer

 

tilfoej_til_nuvaerende_cellevaerdi.xls

Tilføj karakterer til nuværende celleværdi

 

udskriv_bestemte_ark.xls

Angivelse af ark der skal printes, FRA og TIL

 

bil_benzin_regnskab.xls

Formål: Oversigt over kørselsøkomi

 

egletals_formler.xls

Oversigt over økomiske nøgletal

 

filnavn_som_brugerfunktion.xls

Fil virker ikke

 

afstemning_hhv_spec_af_periodiseringskonto.xls

Specification og afstemning af periodiseringskonto

 

6_hold_af_5_mand.XLS

Lav 6 hold med hver 5 mand på

 

antal_af_feks_et_navn_med_given_skriftfarve.xls

Tæl antal forekomster af alan skrevet med rødt

 

arkmenu_on_off.xls

Slå menulinien (teksterne) off og on

 

udskriv_omraade_iht_celleindhold.xls

Udskrivning iht til område nævnt i celle

 

total_for_vaerdier_af_aarets_mandage_mv.xls

Sammentæl værdier fra alle årets f.eks. Mandage

 

fpostprn_300901_med_opdelingsmakro.xls

Opdeling af balancekonti f.eks

 

3_hold_af_2_opstilles_aut.xls

Dannelse af hold

 

arbejdstidsberegning.xls

Beregning af arbejdstid

 

beregning_af_laan_fast_ydelse.xls

Låneberegning

 

bruger_orientering_i_statusbar.xls

Orienter bruger om makroforløbet

 

debitor_statistik.xls

Enkel kundestatistik

 

demo_formler_og_funktioner.xls

Demo'r

 

dynamisk_graf_eksempel.xls

Diagram aut. tilpasset antal af data

 

filoplysninger_i_et_ark.xls

Filoplysninger i ark

 

find_rabatprocent.xls

Find rabat-procent

 

fjern_tomme_raekker_hhv_kol.xls

Fjern tomme rækker og kol

 

flextids_opgoerelse.xls

Beregning af løbende flextid's over-/underskud

 

gang_iht_cellevaerdi.xls

Multiplicer celleværdier med faktor nævnt i kode

 

inddata-kontrol.xls

Kontrol af brugerens inddata

 

indtast_password.xls

Kontrol af password

 

ingen_tomme_raekker.xls

Undgå tomme rækker i liste

 

kasserapport_demo.xls

Demo ark/fil

 

lav_hyperlinks_til_filer_i_bibliotek.xls

Lav hyperlinks til filer

 

list_filnavn_og_alle_ark_i_filen.xls

Formål: List Filnavn og alle arkene i filen i arket "Indhold"

 

luk_fil_efter_10_sekunder.xls

Gem fil efter 10 sekunder

 

gen_aftaler_i_dag.xls

Liste over eventuelle aftaler

 

opdel_hyperlink.xls

Konvertering af hyperlink's

 

opdel_iht_plustegn.xls

Find data i relation til "+"

 

opdeling_pr_5_karakterer.xls

Opdeling af indtastede data

 

personale_kartotek.xls

Lille løndatabase

 

summer_alle_vaerdier_med_kursiv.xls

Summer alle tal i kursiv

 

tilfoej_mellemrum_mellem_hver_3_karakter.xls

Opdel tekst

 

beregn_opsparing.xls

Beregn din opsparings slutbeløb iht dine data

 

cellevaerdi_til_tekstboks.xls

Ovf celleindhold til en tekstboks

 

find_markerede_kol.xls

Angiv de markerede kol

 

ikke_sammenhaengende_omraade_vaelges_via_vba.xls

Udvælg ikke sammenhængende områder via makro

 

import_fra_txt-fil_til_bestemte_celler.xls

Import fra *.txt-fil til bestemte celler

 

importeret_streng_til_tal_format.xls

Ændre importerede tekster til tal

 

input_omraade_til_udskrivning.xls

Brugerdefineret printområde via inputbokse

 

kald_vba-kode_og_slet_den.xls

Kald en vba-kode og slet den

 

kol_til_tekstfil.xls

Udlæs kol indhold til tekstfil

 

konverter_til_URL's.xls

Konverter til URL's

 

lav_hyperlinks_til_filer_i_et_dir.xls

Lav htm side med links til filer

 

list_all_kombinationer_af_karakterer.xls

List alle mulige kombinationer af karakterer

 

log_dato_og_tid_for_lukning_af_filen_i_ark.xls

Log tid for lukning af fil

 

lynkopiering_af_fil.xls

Lynkopiering af fil

 

marker_loer-_og_soendage.xls

Marker lør- og søndage i liste

 

nummerering_i_sidefod_side_x_af_x_sider.xls

Sidepaginering

 

opslag_fra_ark1_til_ark2.xls

Autoudfyld

 

roed_eller_groen_cellefarve_ved_aendring_af_cellevaerdi.xls

Ændre cellefarve ved ændring af værdi

 

sammenkopiering_af_5_ark.xls

Kopier flere ark ind i et andet

 

sammenlign_data_i_kol_A.xls

Sammenlign data i kol A, de første 20 rækker

 

sammenligning_kol_data.xls

Sammenlign ark og fjern dobbelte data

 

sorter_til_andet_ark.xls

Sorter data til andet ark

 

test.xls

Lynkopiering af fil

 

udtraek_tal_hhv_bogstaver_fra_streng.xls

Udtræk tal hhv bogstaver af en streng med karakterer, brugerdef. Funktion

 

creditcard_nr_kontrol

Kontrolberegner et opgivet kreditkort nr.