alanexcel.dk

 

Filnr Liste over xlsfiler (filnavn) Orientering Excl  VBA Code


1 farvemarker_celler.xls Hvis der er en kol med mange data i kan det være svært at læse dem. Dette eksempel farver hver anden celle grå – der kan selvfølgelig vælges en anden farve hvis man vil det - for at lette læsbarheden. No


2 AM_eller_PM_dovenskab.xls Her spares brugeren for at taste ":"-tegnet i tidsangivelser a la 09:00 AM. No


3 animeret_graf_demo.xls Graflinien bevæger sig iht. de angivne grafdata. No


4 find_udskriftsomraade.xls Eksempel hvor man via vba-kode automatisk finder det sammenhængende område der skal udskrives. No


5 celle_fed_hvis_negativ.xls Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig. No


6 celle_fed_hvis_negativ_2.xls Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig. No


7 celle_fed_hvis_negativ_3.xls Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig. No


8 celle_fed_hvis_negativ_4.xls Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig. No


9 en_liste_over_filnavne.xls Begge filer gør det muligt at finde xls-filer i biblioteker, men hver på sin måde. Den første slår kun op så der kan ses de aktuelle xls-filer i det aktuelle bibliotek, hvorimod den anden går til et bliotek der er angivet i vba-koden "c:/data alan/excel/*.xls" og optæller hvor mange xls-filer der er og derefter lister dem i kol A No


10 en_liste_over_filnavne_2.xls Begge filer gør det muligt at finde xls-filer i biblioteker, men hver på sin måde. Den første slår kun op så der kan ses de aktuelle xls-filer i det aktuelle bibliotek, hvorimod den anden går til et bliotek der er angivet i vba-koden "c:/data alan/excel/*.xls" og optæller hvor mange xls-filer der er og derefter lister dem i kol A No


11 projektforloeb.xls Hvis du har nogle opgaver eller projekter med titler, startdato, varighed og slutdato opstilles i dette eksempel en "graf" der viser de forskellige dele på en grafisk måde. Yes


12 drej_en_figur.xls Livet er jo ikke lutter "arbejde", så her er lidt i "skæg og ballade"-afd. Her er der indsat nogle figurer – tegnet i excel – i et ark og en makro får figurerne til at rotere når man klikker på dem. No


13 liste_over_installerede_fonte.xls Smart lille værktøj til excel, der giver en oversigt over alle de på pc’n installerede skrifttyper i et ark. No


14 lyd_alarm.xls Tja, vi har vel alle været udsat for "mærkelige brugere" – om ikke andet os selv i starten – men her kan du give en verbal hjælp eller …….. til brugeren der gør noget i dit ark. No


15 excel_spiller_wav.xls Her kan du få excel til at afspille en musikfil, så længe formatet er *.wav. No


16 sidste_cellevaerdi_i_kol.xls To brugerfunktioner der returnerer værdien af den sidste celle i hhv en række og i en kol. Er glimrende til kontrol i forskellige tilfælde hvor man "kender" resultatet, men gerne vil kontrollere. No


17 sidste_cellevaerdi_i_raekke.xls To brugerfunktioner der returnerer værdien af den sidste celle i hhv en række og i en kol. Er glimrende til kontrol i forskellige tilfælde hvor man "kender" resultatet, men gerne vil kontrollere. No


18 referere_direkte_til_et_omraade.xls 3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation. No


19 referere_til_et_omraade_vha_Cells.xls 3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation. No


20 referere_til_et_omraade_vha_Offset.xls 3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation. No


21 slet_tomme_raekker.xls Dette lille eksempel sletter alle tomme rækker i et regneark. Skønt at bruge hvis man har fået indsat nogle rækker ved en fejl midt inde i et stort eller lille område og fortryder det senere. No


22 variabel_graf_kol.xls Hvor tit har du ikke været ude for i en situation at skulle tilføje en kol til en graf. Dette kan være rimeligt besværligt, men dette eksempel gør det meget nemmere. No


23 importer_en_txt_fil.xls 2 eksempler på import af en tekstfil. I det første eksempel sker dette uden at brugeren kan bestemme noget, i det andet har brugeren kontrol over situationen. No


24 importer_en_txt_fil_2.xls 2 eksempler på import af en tekstfil. I det første eksempel sker dette uden at brugeren kan bestemme noget, i det andet har brugeren kontrol over situationen. No


25 alfabetisk_sortering_af_regneark.xls Et eksempel der gør livet nemmere, hvis man er interesseret i at få sorteret alle sine regneark i sin fil i alfabetisk rækkeorden No


26 udvikling_vist_paa_3_maader.xls Mange gange må man som bruger tro på at der sker noget når en makro er startet.

Her er nogle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår noget "i maskinen". Der er vist nogle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n. No


27 tael_aar_mdr_dg.xls Her etableres en brugerfunktion – og matrixformel bruges også – der automatisk opdeler en forskel mellem to datoer i antal år, mdr og dage No


28 proces_indikator.xls Mange gange må man som bruger tro på at der sker noget når en makro er startet.

Her er nogle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår noget "i maskinen". Der er vist nogle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n. No


29 udviklingsindikator_2.xls Mange gange må man som bruger tro på at der sker noget når en makro er startet.

Her er nogle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår noget "i maskinen". Der er vist nogle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n. No


30 pivot_til_Graf.xls Blot et hvor resultatet af en pivot-tabel anvendes til at fremstille en graf med. Yes


31 pivot_konsolidering.xls Jeg har fået det indtryk af at hvis man ikke laver noget i pivot-tabeller i excel – ja, så er man rimeligt "YT", så jeg har prøvet og vil formentligt fortsætte med flere eksempler senere.

Dette er et eksempel på 3 forskellige produkter hvorpå nogle regnskabstal bliver konsolideret med mulighed for at se hvert enkelt produkt tal stadigvæk. Yes


32 konverter_til_romertal.xls Lignende effekt som ved konvertering til checktal, men her blot fra almindelige tal til romertal som "XXVI". No


33 alm_tal_til_checktal.xls Der er via VBA-kode lavet en funktion "=checktal(xxx)" Denne funktion resulterer i at den i funktionen værende værdi konverteres til tallet i bogstaver, som det anvendes f.eks. på checks. No


34 find_link.xls Det kan jo være svært at styre sig selv nogle gange når man er godt i gang med et "lille" regneark. Så af og til er det nødvendigt lige at undersøge hvilke andre filer/ark der refereres til i den aktuelle fil. Dette eksempel viser dette og giver dig mulighed for at slette kæden eller lade være. No


35 farve_overgange.xls Tja, hvordan skal man "retfærdigøre" dette, men lad os sige du har et billede i din excel fil i kol A og du gerne vil se hvilke farver dette billede indeholder – ja så kører du blot denne makro der så vil vise dig de anvendte farver i en celle for sig. No


36 brugerindtast_og_slet_data.xls Brugeren kan indtaste/ændre/slette data i en database "Databasen" der ligger i et excel ark ved at klikke på en knap i "Demo"-arket i filen. Indtastningen sker via en brugerformular hvor der i eksemplet kan indtastes/ændres/slettes i 4 forskellige felter No


37 bruger_input_kontrol.xls I dette eksempel anvendes alene excel’s egen form form datavalidering til at kontrollere inputtet. Yes


38 bruger_inddata-kontrol_3_eks.xls Via en knap i arket "Ark1" aktiveres tre eksempler på styring af brugerinput; nemlig antal karakterer der kan tastes i et felt, at et tal der indtastes min. er af en given værdi og endelig at det format der indtastes kan læses af excel som en dato No


39 betinget_format.xls Eksempel på excel’s egen datavalidering. En dato skrives med rødt eller sort afhængig af den relation til dags dato. Yes


40 aendre_datoformat.xls Det første eksempel gør det muligt at ændre datoformatet fra ÅÅ-MM-DD til DD-MM-ÅÅÅÅ. Andet eksempel gør det samme, men der er indbygget en mulighed for brugeren at ændre yderligere i slutformatet. Yes


41 aendre_datoformat_variabelt.xls Det første eksempel gør det muligt at ændre datoformatet fra ÅÅ-MM-DD til DD-MM-ÅÅÅÅ. Andet eksempel gør det samme, men der er indbygget en mulighed for brugeren at ændre yderligere i slutformatet. No


42 excelark_til_txt_fil.xls Dette eksempel består af et ark med data i 10 kol og 10 rækker. Disse udlæses til en TXT-format til evt. videre forarbejdsning der No


43 flyt_fortegnsplacering_til_excel.xls Nogle gange når tal eksporteres fra regnskabssystemer står negative tal således, 1.000,00- Excel kan ikke summere disse, så dette program flytter minusset til -1.000,00. No


44 gem_uden_alerts.xls I det første eksempel gemmes filen uden advisering til brugeren. I eksempel 2 gemmes filen under et foreslået navn med bl.a. datoen indarbejdet. No


45 gem_fil_med_foreslaaet_navn.xls I det første eksempel gemmes filen uden advisering til brugeren. I eksempel 2 gemmes filen under et foreslået navn med bl.a. datoen indarbejdet. No


46 ikonlinie.xls Da jeg med - desværre - jævne mellemrum må re-etablere min pc har jeg fundet det smartest at lave dette lille program der får "mine" tilføjelser til ikonlinien nemt og hurtigt på plads hver gang. No


47 slet_dubletter.xls Meget anvendt lille program der sletter rækker hvori der står samme tal f.eks hvis der i kol A står en række tal med tallet 10 gentaget flere gange kan man ved at sortere kol først og derefter køre makroen få slettet alle undtagen een gang tallet 10 No


48 formel_vises_i_nabocelle.xls Via en brugerfunktion er det muligt at få vist en formel i f.eks. celle A10 i celle B10 ved at angive funktionen i denne sidste celle (B10). No


49 dato_og_loebende_tid_i_regneark.xls Viser den aktuelle dato og løbende tid i regnearket No


50 eks_funktionen_stoerste.xls Eksempel, som skrevet, på at finde et givet antal af de største tal i en kol. Yes


51 tael_hvis_eksempel.xls Eksempel, som skrevet, på at summere en række tal iht nogle kriterier. Yes


52 kilometer_penge_udb.xls Hjælp for dig hvis du løbende udbetaler kilometerpenge til de samme personer for mere

eller mindre de samme afstande Yes


53 kopier_filtrerede_data.xls Kopierer filtrerede data enten til et nyt ark eller til en ny fil. No


54 listeeks_mellem_to_filer_HER_FIL_1.xls Viser listeboks anvendt mellem 2 filer, hvor fil 1 har stamoplysningerne og fil to listeboksen. Yes


55 listeeks_mellem_to_filer_HER_FIL_2.xls Viser listeboks anvendt mellem 2 filer, hvor fil 1 har stamoplysningerne og fil to listeboksen. Yes


56 lottotal.xls Prøv lykken, denne fil genererer automatisk lottotal - ingen gevinstgaranti selvfølgelig. No


57 tal_til_dato_konvertering.xls Her spares brugeren for at taste "  -  -  " bindestregerne i datoer. No


59 autofilterresultat_print.xls Udskriver automatisk alle de unike sæt af data i et autofilter-sorteret område. No


60 farv_iht_kundenr.xls Hvis du har kundenr f.eks. i kol A vil du her få farvemarkeret alle rækker med samme kundenr med samme farve. No


61 sum_iht_tallets_farve.xls Meget enkelt, alle røde og sorte og blå tal summeres hver for sig. No


62 aut_maaneds_kalender.xls Hvis du indtaster startdatoen i en måned laves automatisk en dagsoversigt for måneden. Yes


63 alle_formler_og_links_til_vaerdier.xls Konverterer alle formler og links til værdier No


64 arknavne_iht_liste.xls Her er det muligt at få navngivet arkene i filen iht en liste der er anført i kol A i et ark No


65 brugernavn_i_det_aktive_vindue.xls Brugerens navn skrives ind i det aktive vindue, øverst oppe til venstre No


66 eksisterer_det_anvendte_bibliotek.xls Kontrollerer om det i koden anførte bibliotek eksisterer. No


67 er_cellen_markeret.xls Kontrollerer om en given celle er markeret No


68 find_bestemt_ark.xls Kontrollerer om det i koden anførte ark eksisterer. No


69 find_en_bestemt_cellevaerdi.xls Gennemgår filen og finder en bestemt celleværdi No


70 find_hoejeste_dato.xls Sorterer og finder den højeste dato i en kol No


71 find_raekke_hhv_kol_paa_den_aktuelle_celle.xls Finder adressen på den celle der er aktiv No


72 flyt_fil_mellem_biblioteker.xls Brugeren kan flytte en fil mellem forskellige biblioteker nævnt i koden No


73 formater_til_tekst.xls Ændrer formatet på tal til tekst No


74 hveranden_raekke_med_fed.xls Hver anden række markeres med fed for at lette læsbarheden No


75 slet_celle_med_bestemt_vaerdi.xls Sletter alle celler med en bestemt værdi No


76 slet_gentagelser_af_vaerdier.xls Sletter alle celler med den samme værdi No


77 sorter_efter_hypighed_af_data.xls Sorterer en kol iht antal af gange den givne værdi optræder No


78 arknavne_med_loebende_numre.xls Navngiver nye ark med fortløbende nr No


79 autofiltrer_og_print_hvert_resultat.xls Laver et autofilter og printer resultaterne et efter et No


80 byt_vaerdi_mellem_to_celler.xls Bytter værdierne mellem to celler No


81 eksisterer_biblioteket.xls Kontrollerer om et givet bibliotek eksisterer No


82 find_kol_navne.xls Meddeler brugeren hvilken kol der er aktiv No


83 find_makroens_tidsforbrug.xls Finder tiden makroen er om et gennemløb No


84 find_og_omdoeb_omraader.xls Finder og omdøber områder i ark No


85 forbind_cellerne_a1_og_a2.xls Kombinerer værdier i cellerne No


86 forbind_og_slet_data.xls Finder og sletter data No


87 generer_vilkaarlige_tal_uden_gentagelser.xls Generer vilkårlige numre uden gentagelser No


88 gennemgaa_hvert_ark_i_fil.xls Laver alle kombinationer ud fra en liste i en ko No


89 holdopstilling.xls Laver alle kombinationer ud fra en liste i en kol No


90 husk_tidligere_aktive_celle.xls Husker den celle du flytter fra No


91 indlaes_autokorrekturlisten.xls Indlæser autokorrekturlisten til et ark No


92 indlaes_filer_fra_harddisk.xls Indlæser alle filer i et givet bibliotek til et ark No


93 indskriv_i_alle_ark_paa_een_gang.xls Indskriv en given tekst i alle ark på een gang No


94 kontrol_af_ark_i_filen.xls Kontrollerer om de i listen i et ark angivne ark er i filen No


95 kontrol_af_arktype.xls Kontroller om det er et alm ark eller et diagramark No


96 kopier_ark_X_antal_gange.xls Kopierer det aktuelle ark x-antal gange No


97 kopier_synlige_celler_kun.xls Kopierer kun de synlige celler til et andet ark No


98 kopiere_dobbeltforekomster_til_nyt_ark.xls Kopierer gentagne data til et nyt ark No


99 kriterie_kopiering_mellem_2_ark.xls Kopierer fra et ark til et andet iht kriterier No


100 meddel_bruger_om_aktive_ark.xls Fortæller brugeren hvilke ark der er aktive No


101 sammenfoej_data_med_vba_kode.xls Samler data i kol A og B og sletter de opr data No


102 tekstrotation.xls Bytter om på tekstrækkefølgen No


103 test_om_fil_eksisterer_aktuelt_bibli.xls Kontrollerer om filen eksisterer i det nuværende bibliotek No


104 autofilter_og_kopier_til_relevante_ark.xls Autofiltrer og udkopierer til ark og navngiver disse No


105 brugerdef_soeg_og_find_markering.xls Søg efter det brugeren opgiver og marker det No


106 find_bestemt_fil_i_bestemt_bibliotek.xls Søger efter en bestemt fil et bestemt sted No


107 find_referende_adresse.xls Søg efter numrene i ark1 og angiv ref.adr. på celle i ark2 No


108 fjern_formler_med_fejlmeddelelser.xls Fjern formler med fejlværdier No


109 fjern_gengangere_i_raekker_nedenunder.xls Sletter gentagne data i celler nedenunder No


110 flere_linier_tekst_i_een_celle.xls Indsæt tekst der består af flere linier i een celle No


111 fra_ark_til_ark_via_makro.xls Bladre fra ark til ark i en fil via makro No


112 gem_aktuelt_ark_under_dags_dato.xls Gemmer det aktuelle ark fra filen under dd No


113 gem_ark_i_ny_brugerbestemt_bibliotek_mv.xls Gemmer det enkelte ark som en fil der hvor bruger vil have det No


114 indsaet_autofilter_i_flere_ark.xls Indsætter autofilter i flere ark på een gang No


115 indskriv_data_i_valgte_raekker_via_inputbox.xls Indsætter data i bestemte rækker No


116 sammenlign_kol_a_og_b_dob_til_c.xls Sammenligner kol A og B, dobbelte data ovf til kol C #I/T


117 klar_til_brugerens_sortering.xls Gør brugeren klar over der skal sorteres No


118 kopier_fil_fra_et_dir_til_et_andet.xls Kopierer mellem biblioteker og kontrollerer om filen er der allerede No


119 kopier_givet_omraade_til_ny_fil.xls Kopier valgt område til ny fil No


120 kopier_mellem_ark_bestemt_antal_data.xls Kopier bestemt antal data mellem ark No


121 kopier_mellem_ark.xls Kopierer bestemte data til en ny fil som sidste ark No


122 maalfil.xls Kopierer bestemte data til en ny fil som sidste ark No


123 kopier_vaerdi_af_a1_ud_i_celler.xls Kopierer A1 værdi ud i flere celler No


124 kopiering_incl_raekke_kol_formater.xls Kopierer data incl format på række og kol No


125 lav_vilkaarlige_saetninger.xls Laver små vilkårlige sætninger No


126 list_farver_og_indeksnr_derpaa.xls Oversigt over excel's farver og kodenr No


127 luk_alle_filer_og_evt_excel.xls Lukker alle filer og evt Excel No


128 luk_fil_med_og_uden_gem_foerst.xls Luk fil med eller uden GEM No


129 luk_og_slet_fil.xls Lukker filen og sletter den derefter fra harddisken No


130 manipuler_fildato.xls Ændrer fildatoen iht brugerens valg No


131 marker_celle_med_stoerste_vaerdi.xls Markerer cellen med den største værdi, se fil nr 131 No


132 marker_celler_til_hoejre.xls Markerer celler til højre for den aktive celle No


133 marker_maksimal_vaerdi_i_raekke.xls Markerer cellen med den maksimale, se 129 No


134 marker_raekker_iht_bruger.xls Markerer et givet antal rækker iht brugerens indtastning No


135 omraadenavne_til_kommentarfelt.xls Flytter områdenavnene til kommentarfelt No


136 opdel_tekst_i_karakterer.xls Opdeler en given tekst i hver sin karakter/bogstav i hver sin nye celle No


137 skjul_roedt_markerede_celler.xls Skjuler cellerne markeret med rødt i en kol No


138 summer_iht_brugeroenske_iht_inputboks.xls Summerer rækker angivet af brugeren No


139 tilfaeldig_fordeling_af_0_og_1.xls Tilfældighedsfordeling af tal No


140 udsorter_hoejeste_vaerdi_af_et_omraade.xls Udsorterer den højeste værdi i et område til kol A No


141 aktiver_anden_aaben_fil.xls Skjul aktuel fil og aktiver en anden åben fil  


142 autofilter_og_ovf_til_ark_iht_kriterier_i_koden.xls Autofiltrer iht kriterier i kode og placer i relevante ark  


143 beskyt_og_ubeskyt_ark_med_password.xls Arkbeskyttelse til og fra med password  


144 cellevaerdi_som_kriterie_i_autofilter.xls Brug en celles værdi som kriterie i autofilter  


145 farv_dubletter_og_kopier_dem_til_andet_ark.xls Marker dobbelte værdier med farve og kopier dem til ark2  


146 fejlvaerdier_aendres_til_0.xls Ændrer celler med fejlmeddelelser til 0  


147 filtrerede_data_kopieres_nyt_ark_med_navn.xls Filtrerede data kopieres til nyt ark der benævnes med kriteriet  


148 find_celle_iht_koltitel.xls Søg efter kol.titel nævnt i kode og placer cursor der  


149 find_og_slet_dubletter_i_kol_a.xls Finder gentagne data i kol A og sletter over 4 kol.  


150 flyt_data_mellem_ark_og_tom_linie.xls Kopier data fra ark1 til ark2 og indsætter en blanklinie  


151 gaa_til_forrige_ark_via_makro.xls Går til forrige blad iht koden  


152 indsaet_raekke_under_aktiv_celle.xls Indsætter en ny række UNDER den aktive celle  


153 kilde_aj1.xls Kopierer et område fra den aktive fil til en ny fil med en blank linie  


154 maal_aj1.xls Kopierer et område fra den aktive fil til en ny fil med en blank linie  


155 kombiner_2_ark_til_et_tredie_uden_gentagelser.xls Kombinerer ark1 og ark2 data til ark3 uden gentagelser  


156 kopier_direkte_udvalgte_omraader_til_ark2.xls Overfør udvalgte cellers værdier  


157 kopier_formel_i_kol_B_iht_antal_raekker_i_kol A.xls Kopierer en formel i kol B iht til antallet af rækker i kol A  


158 kopier_og_slet_specielle_ord.xls Sletter/kopiere data med bogstavet "a" i  


159 kopiere_fra_omraade_til_omraade_iht_koden.xls Kopierer eet område til et andet område nævnt direkte i koden  

160 kopiering_af_hveranden_raekke_iht_brugerstartdef.xls Kopiering af hveranden række, med startrække valgt af brugeren  


161 kopiering_iht_tal_og_tekst.xls Kopierer iht 2 kriterier, tal og tekst  


162 list_underbiblioteker.xls Indtast et bibliotek og få list'd underbiblioteker  


163 maanedsark_med_inputbegraensning.xls Indsætter 12 månedsark og begrænser indtastning i disse  


164 ovf_hhv_kopier_kun_talformat.xls Kopierer KUN tal ud af celler UDEN deres farveformat f.eks  


165 ovf_kun_ved_numeriske_vaerdi_i_kol_A.xls Kopierer hvis kol A har en numerisk værdi  


166 ovf_til_tom_celle_i_andet_ark.xls Aut ovf af indtastede data til andet ark  


167 raekkehoejde_i_cm.xls Gør det muligt at angive rækkehøjde i cm  


168 soeg_efter_vaerdi_og_anfoer_fundet_med_ref_i_nyt_ark.xls Søg efter en given celleværdi og anfør den i ark2 med reference  


169 tal_iht_forbogstaver.xls Givet forbogstav = givet tal  


170 tilfoej_til_autokorrekturliste.xls Gør det muligt at tilføje poster til autokorrekturlisten i Excel  


171 aflaes_skaermoploesning.xls Aflæsning af den aktuelle skærmopløsning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel aflæse den aktuelleskærmopløsning No


172 alle_dubletter_i_ark1_kopieres_til_ark2.xls Anfør dubletter i det aktuelle ark i andet ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anføre de dubletter derer i ark1 i ark2 No


173 altid_bestemt_dir_ved_save_as.xls Gem altid i det i koden anførte bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at der altid gemmesi det i koden anførte bibliotek. Her C:\alan No


174 ark_pr_mdr.xls Indsæt et ark pr mdr - slet øvrige ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte eet ark pr mdrjan-dec og slette øvrige ark (inkl. Arket her og "AJ") så gem filen på dinharddisk før du kører makroen. No


175 begraens_antal_tegn_pr_celle.xls Begræns antal karakterer i celle til 20 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel begrænse input't i encelle til 20 karakterer No


176 besked_hvis_cellevaerdi_overskrides.xls Giv bruger besked hvis en celles værdi overskrider et max. - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give brugeren beskedhvis celleværdien i formlen i celle A1 overskrider værdien 10 No


177 betinget_farve_af_celle_iht_vaerdi.xls Farvekontrolmarkering af celle (i ca 3 sekunder) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at celle B1 vil blivemarkeret med gult et øjeblik afhængig af om værdien i celle A1 er ligcelle B1 eller ej No


178 blinkende_celle.xls Blinkende celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at en celle blinkerdvs skifter mellem to baggrundsfarver No


179 celle_a1_skal_udfyldes_foerst.xls Ingen indtastning sker FØR celle A1 er udfyldt - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gør at der ikke kan ind-tastes data i arket FØR celle A1 er udfyldt med data No


180 celle_eller_omraade_udelades_ved_udskrivning.xls Udelad et område ifm udskrivning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt for bruge-ren at udelade et område i forbindelse med udskrivningen No


181 dage_iht_aar_og_mdr_uden_vba.xls Præcise datoer iht måneden/året - UDEN VBA-KODE Yes


182 deaktiver_hhv_aktiver_gem_som_i_menuen.xls Deaktiver hhv Aktiver "Filer" og "Gem som…" i menuen - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel deaktivere menupunktetFiler, Gem som.Menupunktet kan også genaktives via koden No


183 eksport_i_csv_format_med_med_komma_i_stedet.xls Eksport i csv-format men med komma frem for semikolon - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel eksportere excelarketsom csv-format, men i stedet for semikolon som mellemrumstegn an-vendes komma No


184 farve_iht_inddata.xls Farve af indtastning i kol B iht Data i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give indtastningerne i kolB farve iht data i kol A No


185 fil_hhv_ark_navn_til_celle.xls Fil- og/eller arknavn i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at ind-sætte arknavnet i en celle via en brugerdefineret funktion eller ind-sætte fil- og arknavn i samme celle No


186 fil_spaerring_via_dato.xls Spærring af fil iht dato - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at filen ikke kanåbnes efter en bestemt dato (03.07.2001) No


187 filnavn_og_placering_i_sidefod.xls Filnavn og -placering altid udskrevet i sidefoden - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt altid aut.at få filnavnet og placeringen udskrevet i sidefoden ved udskrifter No


188 fordel_data_ud_i_ark_iht_dato.xls Ovf af data fra Ark1 til relevant ark iht data - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udsplitte data fra ark1til det relevante ark i filen No


189 forfatternavn_i_fil_via_brugerdef_funktion.xls Indsætte forfatternavn i filen via brugerdef. Funktion - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte forfatterensnavn i en celle i filen via en brugerdefineret funktion No


190 forhindre_indtastning_i_givet_omraade.xls Spærring for indtastning i et givet område i et ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel umuliggøre indtastningi området A1:K10 i ark1 No


191 gem_fil_i_to_biblioteker_iht_kode_og_bruger.xls Gemmer filen i det oprindelige bibliotek og et andet iht bruger - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen i detaktuelle bibliotek og tillade brugeren at udvælge et

andet hvor filenogså gemmes No


192 gem_fil_med_sikkerhedskopi_i_specielt_directory.xls Gem filen og lav en backupkopi i specielt bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen der hvor du vil have det og samtidig gemme en sikkerhedskopi i et specielt biblio-tek der er nævnt i koden. Her c:\alan\backupkopi\ No


193 gem_med_vaerdier.xls Gemmer den aktuelle fil under andet navn og med værdier - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme den aktuelle fil under et andet navn og alle formler mv konverteres til værdier No


194 gem_sikkerhedskopi_version_af_fil.xls Gemme en sikkerhedskopi af den aktuelle fil eller alle åbne - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme en kopi af entenden aktuelle fil eller alle åbne filer i det bibliotek der er nævnt i koden No


195 hak_i_celle.xls Sæt et hak (checkmærke) i celle iht "afkrydsningsfelt" - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave et checkhak i celle No


196 hvis_fed_laegges_tallene_sammen.xls Lægger alle tal sammen der er formateret med FED skrift - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der lægger alle tal der er formateret med FED - i eet givet om-råde - sammen No


197 indsaet_formel_der_ganger_kol_A_og_B_i_kol_C.xls Indsæt formel i kol C der ganger kol A med kol B - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte en formel i kolC der ganger værdien i kol A med værdien i kol B No


198 integer_talvaerdi_kontrol.xls Kontrol om et tal er en "Integer"-værdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel via en brugerdefineretfunktion kontrollere om et tal er en "Integer"-værdi No


199 j_for_JA_n_for_NEJ.xls Ved tastning af hhv j skrive JA og n skrives NEJ i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at der ved indtast-ning af "j" hhv "n" skrives JA hhv NEJ i cellen. Effekten er begrænset til kol A No


200 konverter_et_omaades_tal_til_tilfaeldige_tal.xls Generering af tilfælde tal i et område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gange de tal der står i det markerede område med et tilfældigt tal mellem 1 og 2 og anføreresultatet i celle i stedet for det tal der oprindeligt stod der No


201 kopier_fra_ark1_til_ark2_uden_dubletter.xls Kopier data fra ark1 kol A til ark2 uden at medtage dubletter - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel kopiere data fra ark1,kol A til ark2 uden at medtage dubletter fra ark1 No


202 kopier_til_nyt_ark_og_list_med_reference_til_celler.xls List dubletter med reference til hvor de er i arket - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en liste over dublet-ter i et nyt ark med reference til de celler dubletterne står i No


203 kopiering_ala_transponering_af_data.xls Transponer data fra ark1 til ark2 med en tom linie imellem - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel kopiere data fra ark1 derstår i området A1:D7 til ark2 hvor de anføres i én kol (kol. A) med entom linie mellem hvert datasæt No


204 kun_arknavnet_til_celle_i_arket.xls Arknavnet skal fremgå af en celle i arket - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der gør det muligt at KUN få arknavnet til at stå i en celle No


205 lav_aut_emailadr_UDEN_VBA_KODE.xls Autogenerering af e-mailadresser - UDEN VBA KODE Yes


206 lav_en_farvepalette_og_vaelg_fra_denne.xls Kald farvepaletten - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en farvepalette og muliggøre valg fra denne No


207 list_skrifttyper_i_excel.xls Lav en liste over skrifttyper tilgængelige i Excel - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en liste over de skrifttyper der er tilgængelige i Excel. Listen laves i ark1, kol A No


208 loebende_sortering_ved_indtastning.xls Auto sortering ved input - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk sortere data i ark1 ved hver indtastning. Der sorteres iht kol A. No


209 luk_sluk_computeren.xls Makro der når den køres lukker computeren - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lukke computeren No


210 luk_windows_ned.xls Luk Windows fra Excel via makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lukke Windows ned No


211 marker_paa_print_hvis_cellenote_og_export_til_ark2.xls Kontrol om der er cellenoter og evt export af disse til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere på udskriften om der er cellenoter i nogle af de celler der er i det valgte område. Køres den anden makro exporteres cellenoterne - med referenceadr. - til ark2 No


212 nem_tidsindtastning_2.xls Konvertering af tal-data til tidsformatet m:ss,00 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel ændre et indtastet talformat til ovennævnte tidsformat No


213 send_mail_paa_del_af_ark.xls Send del af ark pr e-mail - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sende en del af et ark som e-mail No


214 skjul_kol_uden_data_i.xls Fjern kolonner uden data i (tomme kolonner) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel fjerne tomme kolonner så kun de kol med data i kan ses No


215 slet_alle_tal_og_formler_i_arket.xls Slet alle tal og formler men ikke tekst - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel slette alle tal og formler men ikke teksten i arket. Marker det område du vil slette før du starter makroen No


216 slet_ark_i_filen_iht_liste_i_ark1.xls Sletning af givne ark i en fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel slette arkene med de navne der er nævnt i ark1 kol A. Husk dog at markere området med navnene på de ark der skal fjernes inden du starter makroen No


217 sorter_raekker_iht_celles_vaerdi.xls Sortering iht. en celles indhold - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sortere data i den kolonne hvis titel står i celle J2, samt anføre kriteriet i statusbaren til brugerens orientering No


218 udlaes_til_txt_fil_med_brugernavn.xls Udlæs data til tekstfil med brugernavnet inkluderet - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udlæse data i kol Atil en TXT-fil inkluderet brugerens navn No


219 udskriv_arket_for_den_aktuelle_maaned.xls Udskriver automatisk arket for den aktuelle måned - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel altid udskrive arket forden aktuelle måned No


220 udskriv_ikke_tomme_raekker.xls Markering af hver anden række - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre hver anden række i kolonne A grå. No


221 udskriv_kun_specielle_raekker.xls Udskriv kun rækker med et 5-tal i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at kun rækker hvor der er et 5-tal i kol A vil blive udskrevet No


222 udskriv_omraade_iht_celle_A1.xls Udskriv område iht værdi af celle A1 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udskrive det område der er angivet i celle A1 No


223 aendre_kaeder_i_fil.xls Ændre kæder mellem filer - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at ændre en kæde til en anden fil. No


224 kildemappe_1.xls Se fil 223 No


225 kildemappe_2.xls Se fil 223 No


226 betinget_konvertering_til_html.xls Konvertering til html iht celleværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel konvertere rækker med "alan" i til en html-fil No


228 valuta.xls Se fil 229 Yes


229 valutakurser_2001.xls Oversigt over valutakurser fra Nationalbanken - Kurserne hentes via link't i Ark1 og filen gemmes i et bibliotek på din harddisk. Biblioteket skal være det samme som det hvor denne fil er i. Ret derefter kæderne i denne fil til den fil du har hentet i Nationalbanken via ovennævnte link og du kan nu indtaste en dato i denne fil og automatisk hente kurserne fra den anden. Yes


230 adder_iht_baggrundsfarve_i_celler.xls Summering iht baggrundsfarve i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der lægger tal sammen der har den samme baggrundsfarve som den celle hvori funktionen indtastes No


231 advarsel_vaerdi_allerede_tilstede_i_ark.xls Kontrol om nyt tal allerede er i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel løbende kontrollere om et indtastet tal allerede eksisterer i kol A i ark1. Hvis det allerede eksisterer kan brugeren vælge at slette det nye eller alligevel tilføje det. No


232 aendre_cursorform_til_vent.xls Ændring af cursor-udseende i givet ark-område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave cursoren om fra den normale pil til et æggeur (vent) i det farvede område i ark1 hvis en celle i dette område aktiveres No


233 antal_gange_samme_data_i_omraade.xls Tæl dubletter af ord stavet ens - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der kan optælle antallet af gange i et område hvor samme ord forekommer stavet/skrevet ens No


234 antal_onsdage_i_en_given_maaned.xls Tæl hvormange af en given ugedag der er i en given måned - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der optæller hvor mange styk af en given ugedag der er i en ,given måned No


235 automatisk_cellevalg_een_plus_fem.xls Automatisk cellemarkering - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt ved valg af én celle automatisk også at vælge de 5 celler der ligger til højre for den oprindeligt valgte celle i ark1 No


236 automatisk_dato_sortering_ved_indtastning.xls Datosortering ifm indtastningen i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk sortere de indtastede datoer i forbindelse med de bliver indtastet No


237 baggrundsfarve_iht_cellevaerdi.xls Cellebaggrundsfarve iht cellens værdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give hver celle en baggrundsfarve alt efter om cellens værdi er over eller under 100 i det markerede område i ark1 (gul baggrund hvis celleværdi over 100) No


238 baggrundsfarve_iht_ugedag.xls Farvemarkering af datoer iht hvilken ugedag de er - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel farve indtastede datoer iht hvilken ugedag de repræsenterer No


239 beskyt_ark.xls Udelad funktioner fra at blive foretaget i ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gør at følgende indtastninger ikke kan foretages i ark1  {F5} flyt til  '+{right} Shift højre  '+{down} Shift ned  {pgup} page op  '+{pgup} Shift page-up  '^a Ctrl a markering Koden kan dog ophæves ved at køre den dertil oprettede vba-kode No


240 betinget_kopiering_af_kol.xls Flyt X-markerede rækker til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel flytte rækker i ark1 der markeres med et X (i kol E) til ark2 No


241 dobbeltklik_aabner_bibliotek.xls Åben Windows Stifinder fra Excel - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at Windows Stifinder åbnes hvis der dobbeltklikkes i ark1 No


242 ej_rediger_celle_vha_dobbeltklik.xls Forhindre redigering via dobbelklik i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det umuligt for brugeren at editere en celle ved hjælp af dobbeltklik No


243 filnavn_i_dir_til_html_fil.xls Lav en html-fil med link til filnavne fra et bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en html fil ud af filnavne i et bibliotek. Der etableres samtidigt et link til den enkelte fil, så den kan åbnes ved at klikke på link't. No


244 indsaet_subtotaler_ved_dobbeltklik.xls Indsæt subtotal i den celle der dobbeltklikkes - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte en subtotal i den celle der dobbeltklikkes. Dobbeltklik igen og subtotalen fjernes No


245 input_tal_ganges_automatisk_med_given_faktor.xls Indtastet tal ganges automatisk med 5 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk gange det indtastede tal med 5 før det indsættes i cellen No


246 makroimport_af_txt fil_med_semikolon.xls Makrotekstimport af csv fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sikre at makroen impor-terer tekstfilen selvom der er anvendt semikolon som skille tegn No


247 nem_dato_indtastning.xls Nem datoindtastning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det nemt at indtaste datoer. Prøv at taste 1-4 i ark1 i kolA og se hvad der sker No


248 sammenligning_2_omraader_i_ark.xls Sammenligning af 2 områder i samme ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der kontrollere om 2 områder er ens. Hvis de er ens = SANDeller hvis de er uens FALSK No


249 soeg_og_kopier_iht_datoer.xls Brugeropgivet dato-interval til kopiering - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anmode brugeren om et datointerval og derefter kopiere disse rækker fra ark1 til ark2 No


250 spoerg_bruger_om_arkbeskyttelse_med_password.xls Bruger kan beskytte ark iht makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel spørge brugeren om denne ønsker at beskytte arket med eller uden password No


251 udskriv_modularket.xls Udskriver modularket - vba-makro teksten - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at få udskrevet modularket pænt og ordentligt No


252 udskriv_navngivet_omraade_via_vba_kode.xls Udskrivning via vba af navngivet område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udskrive det navngivne område fra ark1 via vba-kode No


253 udskrivningsomraade_til_foerste_nulvaerdi_i_kol_a.xls Aut. Udskrivningsområde - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk udskrive et område der ligger før første nul-værdi i kol A No


254 vend_minus_fortegn.xls Flyt minus i importerede data (bag til for) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel flytte alle minustegn der i arket står bag ved tallene til foran så der kan beregnes på dem i Excel. Er

rettet i ark1, prøv at ret ark2 No


255 ark_med_arbejdsuge_man_til_fre.xls Anfør arbejdsdage i ark - uden week-end'r - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anføre mandage til fre-dage i arket (arbejdsuge), altså ikke lørdage og søndage No


256 beregn_hver_3_min.xls Genberegn automatisk hver 3. minut - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at gen-beregne hver 3. minut No


257 billede_iht_cellevaerdi.xls Tilføj billede iht celleværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at indføjeet billede (i kol.B) afhængig af celleværdi (i kol.A) No


258 bruger_input_udskrivningsomraade.xls Brugeropgivet udskrivningsområde - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel spørge brugeren om hvil-ket område der skal udskrives via en inputboks. Begrænset til og medkol. I men IKKE rækkebegrænset No


259 fremhaev_raekke_hvori_cursor_er.xls Markering af den række hvori cursoren befinder sig - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere hele den rækkehvori cursoren befinder sig No


260 gem_fil_iht_celleindhold.xls Gemmer filen under navnet i celle A1 i ark1 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen under detnavn der står i celle A1 i ark1 No


261 indeks_10_&_12_&_31_og_ryg_sedler.xls Udskrift af skilleark, rygfaner mv til A4-ringbind - Ingen vba-kode Yes


262 indtast_loebende_og_gem_tidligere_data.xls Indtast løbende data til celle A1 men husk tidligere data - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel holde styr på hvilke datader tidligere har stået i celle A1 No


263 reset_menuer.xls Reset af menu'r efter for mange ændringer - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel resette menu'erne tildefaultværdierne No


264 marker_celler_med_roed_skriftfarve.xls Markering af celler med rød skriftfarve - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere alle celler der har RØD skriftfarve No


265 maksimalvaerdi._kolB_vises_loebende_i_kol_A.xls Vis den strøste værdi i kol B løbende i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel vise den højeste værdi fra kol B løbende i kol A under indtastning No


266 makrostart_ved_hjaelp_af_tal-ENTER_tasten.xls Start makro ved hjælp af ENTER tasten ved tal-tastaturet  


267 makrostart_afhaenger_af_formelvaerdi.xls Start makro i forhold til en formelværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøredet muligt at starte en makro afhængig af en formelværdi. Hvis B1 er større end 10 startes makroen No


268 kopier_kol_ved_dobbeltklik_til_andet_ark.xls Ved dobbeltklik overføres data fra ark1 til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt ved at dobbeltklikke en celle i ark1, kolA at få overført dataene i den række til ark2 No


269 list_excel_filer_i_dir.xls Oversigt over *.xls-filer i det aktuelle bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indlæse en liste med filnavne på excel-filerne i det aktuelle bibliotek No


270 find_rangorden_af_tal.xls Find rangorden af eet tal kontra en talrække - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel finde rangordensnr. af et tal i celle B1 i forhold til en kol tal i kolA No


271 send_ark_hver_10_min_med_outlook.xls E-mail ark1 hver 10. minut til en modtager via Outlook - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at maile ark1 til en bestemt modtager, her alanj@post2.tele.dk No


272 nem_datoindtastning_3.xls Nem datoindtastning 3 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at brugeren kun behøver at taste de første 2 tal i datoen, hvorefter måneds- og års-tallet tilføjes automatisk No


273 eksporter_graf_som_GIF.xls En graf i et ark laves om til en GIF-fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave grafen i arket Diagram1 om til en GIF-billede og importere dette i filen i stedet for det oprindelige Diagram1-ark No


274 kun_grålige_farver_til_rådighed_i_farvepaletten.xls Kun grå farvetoner til rådighed i farvepaletten  


275 cellefarve_ved_cursor_bevægelser.xls Farvemarkering (gul) af den aktive celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at den aktive celle markeres med GUL farve No


276 fastlaeg_arknavne_af_hensyn_til_vba_kode.xls Arkkopiering med direkte navngivning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at kopierede ark er nemmere at henvise til i vba kode No


277 aaben_fil_ved_reference_til_lukket_fil.xls Åben lukket mappe via makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel åbne en lukket mappe via en makro No


278 alan.xls Demo Yes


279 koerte_KM.xls Beregning af kørte km på tid mv. - Ingen vba-kode No


280 start_altid_i_foerste_ark.xls Start altid mappen med det første ark som aktuelt ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at det første ark i filen altid er det ark der er klar til indtastning ved åbning af filen No


281 store_hhv_smaa_bogstaver.xls Ændre bogstavstørrelse mellem store hhv små - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel ændre fra små bogstaver til store og omvendt No


282 autofilter_resultat_i_ark.xls Statuslinietekst ind i arket ifm autofilter  


283 beregning_af_arbejdstid_plus_minus.xls Beregning af plus eller minus i arbejdstid  


284 demo_betinget_formattering.xls DEMO betinget formattering  


285 du_pont_pyramiden.xls Du Pont skema  


286 fasthold_indtastningstidspunktet.xls Anfører tidspunktet for indtastningen af data  


287 fra_formel_til_vaerdi.xls Konverter fra formel til værdi  


288 kontrol_af_cpr_nr.xls Kontrol af cpr.nr - kontrolciffer  


289 tilfoej_til_nuvaerende_cellevaerdi.xls Tilføj karakterer til nuværende celleværdi  


290 udskriv_bestemte_ark.xls Angivelse af ark der skal printes, FRA og TIL  


291 bil_benzin_regnskab.xls Formål: Oversigt over kørselsøkonomi  


292 noegletals_formler.xls Oversigt over økonomiske nøgletal  


293 filnavn_som_brugerfunktion.xls Fil virker ikke  


294 afstemning_hhv_spec_af_periodiseringskonto.xls Specification og afstemning af periodiseringskonto  


295 6_hold_af_5_mand.XLS Lav 6 hold med hver 5 mand på  


296 antal_af_feks_et_navn_med_given_skriftfarve.xls Tæl antal forekomster af alan skrevet med rødt  


297 arkmenu_on_off.xls Slå menulinien (teksterne) off og on  


298 udskriv_omraade_iht_celleindhold.xls Udskrivning iht til område nævnt i celle  


299 total_for_vaerdier_af_aarets_mandage_mv.xls Sammentæl værdier fra alle årets f.eks. Mandage  


300 fpostprn_300901_med_opdelingsmakro.xls Opdeling af balancekonti f.eks  


301 3_hold_af_2_opstilles_aut.xls Dannelse af hold  


302 arbejdstidsberegning.xls Beregning af arbejdstid  


303 beregning_af_laan_fast_ydelse.xls Låneberegning  


304 bruger_orientering_i_statusbar.xls Orienter bruger om makroforløbet  


305 debitor_statistik.xls Enkel kundestatistik  


306 demo_formler_og_funktioner.xls Demo'r  


307 dynamisk_graf_eksempel.xls Diagram aut. tilpasset antal af data  


308 filoplysninger_i_et_ark.xls Filoplysninger i ark  


309 find_rabatprocent.xls Find rabat-procent  


310 fjern_tomme_raekker_hhv_kol.xls Fjern tomme rækker og kol  


311 flextids_opgoerelse.xls Beregning af løbende flextid's over-/underskud  


312 gang_iht_cellevaerdi.xls Multiplicer celleværdier med faktor nævnt i kode  


313 inddata-kontrol.xls Kontrol af brugerens inddata  


314 indtast_password.xls Kontrol af password  


315 ingen_tomme_raekker.xls Undgå tomme rækker i liste  


316 kasserapport_demo.xls Demo ark/fil  


317 lav_hyperlinks_til_filer_i_bibliotek.xls Lav hyperlinks til filer  


318 list_filnavn_og_alle_ark_i_filen.xls Formål: List Filnavn og alle arkene i filen i arket "Indhold"  


319 luk_fil_efter_10_sekunder.xls Gem fil efter 10 sekunder  


320 nogen_aftaler_i_dag.xls Liste over eventuelle aftaler  


321 opdel_hyperlink.xls Konvertering af hyperlink's  


322 opdel_iht_plustegn.xls Find data i relation til "+"  


323 opdeling_pr_5_karakterer.xls Opdeling af indtastede data  


324 personale_kartotek.xls Lille løndatabase  


325 summer_alle_vaerdier_med_kursiv.xls Summer alle tal i kursiv  


326 tilfoej_mellemrum_mellem_hver_3_karakter.xls Opdel tekst  


328 beregn_opsparing.xls Beregn din opsparings slutbeløb iht dine data  


329 cellevaerdi_til_tekstboks.xls Ovf celleindhold til en tekstboks  


331 find_markerede_kol.xls Angiv de markerede kol  


332 ikke_sammenhaengende_omraade_vaelges_via_vba.xls Udvælg ikke sammenhængende områder via makro  


333 import_fra_txt-fil_til_bestemte_celler.xls Import fra *.txt-fil til bestemte celler  


334 importeret_streng_til_tal_format.xls Ændre importerede tekster til tal  


335 input_omraade_til_udskrivning.xls Brugerdefineret printområde via inputbokse  


336 kald_vba-kode_og_slet_den.xls Kald en vba-kode og slet den  


337 kol_til_tekstfil.xls Udlæs kol indhold til tekstfil  


338 konverter_til_URL's.xls Konverter til URL's  


339 lav_hyperlinks_til_filer_i_et_dir.xls Lav htm side med links til filer  


340 list_all_kombinationer_af_karakterer.xls List alle mulige kombinationer af karakterer  


341 log_dato_og_tid_for_lukning_af_filen_i_ark.xls Log tid for lukning af fil  


342 lynkopiering_af_fil.xls Lynkopiering af fil  


343 marker_loer-_og_soendage.xls Marker lør- og søndage i liste  


344 nummerering_i_sidefod_side_x_af_x_sider.xls Sidepaginering  


345 opslag_fra_ark1_til_ark2.xls Autoudfyld  


346 roed_eller_groen_cellefarve_ved_aendring_af_cellevaerdi.xls Ændre cellefarve ved ændring af værdi  


347 sammenkopiering_af_5_ark.xls Kopier flere ark ind i et andet  


348 sammenlign_data_i_kol_A.xls Sammenlign data i kol A, de første 20 rækker  


349 sammenligning_kol_data.xls Sammenlign ark og fjern dobbelte data  


350 sorter_til_andet_ark.xls Sorter data til andet ark  


351 test.xls Lynkopiering af fil  


352 udtraek_tal_hhv_bogstaver_fra_streng.xls Udtræk tal hhv bogstaver af en streng med karakterer, brugerdef. Funktion  


353 creditcard_nr_kontrol Kontrolberegner et opgivet kreditkort nr.